Kórustagok

A Küldöttek Ifjúsági Kórus tagjainak többsége a Magyar Apostoli Egyház fiataljai közül kerül ki.
Évek óta a kórusnak kb. 40 tagja van. A kórustagság egy évre szól, így a kórus évente megújul.

A kórus tagjai elkötelezettek az Isten iránti szolgálat iránt, és elkötelezettek a kórus munkája iránt is, azonosulnak a közös célokkal. Mivel keresztény kórusról van szó, ezért viselkedésünkkel is a keresztény értékeket kívánjuk közvetíteni. A tagoknak rendelkezniük kell alapvető zenei ismeretekkel, valamint a folyamatos otthoni készülés, gyakorlás elengedhetetlen. A kórustagsák további feltétele a betöltött 14. életév. A kórustagok anyagi áldozatot is vállalnak a kórus működőképességének fenntartása érdekében.

Csoportkép - 2016 augusztus, Súr


Csoportkép - 2015 augusztus, Súr

Csoportkép - 2014 szeptember, Kiskunhalas


Csoportkép - 2013 július, Súr

Csoportkép - 2012 július, Súr

Régebbi csoportképeinket gyűjtögetjük, egyszer majd feltöltjük ide...